foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ciekawym etnograficznie terenem gminy Rawicz są Hazy/Chazy (obie formy są poprawne). Obejmują obszar 17 wiosek w południowo-wschodniej części powiatu rawickiego, należących do czterech gmin: Rawicz, Miejska Górka, Pakosław i Jutrosin. Obszar tzw. Chazów właściwych należy w całości do parafii zielonowiejskiej. Zielona Wieś i Wydawy to główne wsie chazackie. Sama nazwa - Chazy, Chazaki - nie została jak dotąd wyjaśniona. Wśród badaczy folkloru trwają nawet spory co do pisowni: Hazy czy Chazy. Główną cechą, która odróżniała Chazaków od innych grup ludności, była ich gwara. Obecnie występuje ona już tylko w formie reliktowej. Gwara chazacka była przedmiotem zainteresowań najwybitniejszych polskich dialektologów, co wynikało z jej odrębności w stosunku do innych gwar wielkopolskich. Mikroregion chazacki charakteryzował się też odrębnym strojem, o czym pisał największy znawca ludu polskiego - Oskar Kolberg. Mieszkanki Chazów wykonywały w przeszłości piękne hafty. Stosunkowo najdłużej przetrwały na terenie Chazów stare obrzędy i zwyczaje. Zapewne miała na to wpływ naturalna izolacja tego regionu, wywoływana powodziami i trudniejszymi warunkami życia aniżeli u sąsiadów. Część starych zwyczajów oraz elementy chazackiego folkloru stara się ocalić od zapomnienia powstały w 1974 roku zespół regionalny "Wisieloki" z Szymanowa. Również Muzeum Ziemi Rawickiej w jednej z sal gromadzi eksponaty etnograficzne.

 


ŚPIEW

 Rozśpiewanie

Prowadzenie: Joanna Szaflik

Każdego dnia Taboru Wielkopolskiego czeka nas dzień pełen śpiewania, grania na instrumentach oraz rozmów. Warto więc zadbać o aparat głosowy.

Dlatego spotykamy się na półgodzinnej rozgrzewce tak by wprowadzić nasze mięśnie oraz inne tkanki w ruch i wibracje, które pomogą zachować kondycję podczas intensywnego czasu muzykowania. Skupimy się głównie na oddechu, szczególnie na przeponie oraz innych mięśniach wspomagajacych oddychanie i wydawanie dźwięku.

Uwaga rozgrzewka przeznaczona jest dla wszystkich chętnych, szczególnie śpiewających i grających na dudach. Nie wymaga zapisów.

 

Praca z głosem - dla kobiet

Prowadzenie: Joanna Szaflik, 

Zajęcia przeznaczone dla dziewcząt oraz kobiet, które rozpoczynają swoją przygodę ze śpiewaniem lub chcą doskonalić emisję w śpiewie tradycyjnym.

Warsztaty będą zawierały ćwiczenia wspierające pracę z głosem. Pomogą one uświadomić sobie oraz niejednokrotnie pokonać trudności uniemożliwiające śpiew otwartym głosem. Zajęcia zostaną oparte o pieśni z repertuaru pani Anny Chudej oraz nagrań archiwalnych z mikroregionu hazackiego, jednak nauka repertuaru będzie tylko okazją do treningu wokalnego oraz elementów analizy stylu wykonawczego i lokalnego. 

W dzisiejszych czasach muzyka tradycyjna nie jest niestety wszechobecna, więc zamiast nasiąkać nią naturalnie musimy wkładać wysiłki w naukę. Ponieważ mistrzów tradycji pozostało już niewielu, to każde z nimi spotkanie jest wyjątkowo cenne. Coraz częściej mamy też okazję uczyć się warsztatowo od „pośredników” z młodego pokolenia. Ale co robić jeśli dostępne masz tylko nagrania? Warsztaty zostaną zatem wzbogacone o elementy pracy z nagraniem archiwalnym - Jak słuchać? Od czego zacząć? Jak usłyszeć czy to już to?

 

Praca z głosem - dla mężczyzn

Prowadznie: Antoni Beksiak 

 

Pieśni stąd

Prowadzenie: Anna Chuda

Każdy, kto miał do czynienia z panią Anią Chudą, wie, jakim niewyczerpanym repertuarem dysponuje. Ciągle przypominają się jej nowe (stare) pieśni, które gdzieś kiedyś zasłyszała na zabawach i weselach. Niektóre były przebojami w latach 70. i 80. XX w., później odeszły trochę w zapomnienie i... nagle przypomniały się pani Ani. Skupimy się na pieśniach weselnych, choć – jak na każdym weselu – nie zabraknie pieśni do tańca i na inne okazje. Jeśli ktoś już był na którymś z Taborów Wielkopolskich, może mieć gwarancję, że pani Ania będzie śpiewała repertuar w dużej części mu nieznany. Wszystkie pieśni, styl wykonania, ozdobniki i gwara są tutejsze, czyli biskupiańskie.

Warsztat dla osób z zaawansowanymi umiejętnościami śpiewaczymi. Dla dorosłych i młodzieży.

 

Pieśni stamtąd

Prowadzenie: Martyna Żurek

Ludzie się przemieszczają, a wraz z nimi pieśni. Tym razem przemieści się do nas pochodząca z Regionu Kozła, a pochodząca z Kościana Martyna Żurek. Przywiezie zatem pieśni z zachodniej części Wielkopolski. Może się okazać, że niektóre teksty i melodie są znane na Biskupiźnie w innych wariantach i że na zachodzie pojawiają się nieoczekiwane zwrotki.

Celem warsztatów jest ukazanie całego bogactwa różnorodności pieśni wielkopolskich zależnego od tego, kto, gdzie i kiedy śpiewał. Część z nich pochodzi z repertuaru świetnej śpiewaczki Franciszki Ciesiółkowej.

Warsztat dla dorosłych i młodzieży.

 

Śpiewy męskie

Prowadzenie: Franciszek Jesiak i Antoni Beksiak

Gdy jest się uczestnikiem zabawy na Biskupiźnie i gdy się ogląda nagrania filmowe z dawnych i całkiem niedawnych lat, wydaje się, że to mężczyźni byli prowodyrami śpiewania i że ich śpiew dominował podczas zabaw. I słusznie się wydaje. Warto zatem wdrożyć się w męskie śpiewy, aby podczas wieczornych zabaw poczuć siłę wspólnoty.

Panowie w swoim gronie pozwalali sobie na więcej, niż gdy wśród nich były kobiety. To często interesujące teksty. Dowcip w tradycyjnej pieśni wielkopolskiej jest często cechą istotną, a na tle ościennych regionów ma specyficzny charakter.

Panowie i młodzieńcy: polecamy!

 

Śpiew dla dzieci

Prowadzenie: Joanna Szaflik

 

SOBOTA 

dodatkowy warsztat śpiewaczy :)  "Słuchanie nagrań archiwalnych i śpiew z Justyną Piernik" 

Podczas warsztatu będziemy słuchać starych nagrań archiwalnych pochodzących z różnych części Wielkopolski w wykonaniu wybitnych, nieżyjących śpiewaków. Wśród wybranych przykładów znajdą się inne warianty pieśni, do dziś pamiętanych w regionie. Nauczymy się kilku z nich i porozmawiamy o metodach poszukiwania i pracy nad repertuarem przechowywanym w muzycznych archiwach.


ZREALIZOWANO W RAMACH STYPENDIUM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Justyna Piernik
Śpiewaczka, polonistka, animatorka kultury, dziennikarka Programu 2 Polskiego Radia. Od kilkunastu lat zajmuje się dokumentowaniem, badaniem i wykonywaniem dawnych pieśni tradycyjnych z Polski, Ukrainy i Rosji. Uczyła się u etnomuzykologów-praktyków oraz u śpiewaczek starego pokolenia podczas etnograficznych podróży. Bada i interpretuje style i repertuary wybitnych polskich śpiewaczek tradycyjnych. Koordynuje projekty społeczno-muzyczne w lokalnych społecznościach. Liderka zespołu Warszawa Wschodnia, solistka w międzynarodowych projektach muzycznych. Śpiewa z Kapelą Brodów. 

 


 

TANIEC

 

Dożynki (warsztaty taneczno-teatralne)

Prowadzący: Beata Kabała, Kinga Łon, Witold Roy-Zalewski

Zajęcia nie mają szczególnych ograniczeń wiekowych, choć przewidujemy, że wezmą w nich udział głównie dorośli.

 

Potańczmy - tańce wielkopolskie

Zabawy i tańce dziecięce w wielu regionach naszego kraju są bardzo do siebie podobne. Co więcej, w całej Europie, aż po Portugalię, można spotkać ich odpowiedniki, niewiele różniące się od naszych wersji. Poznamy  je, a jako że nie samą zabawą człowiek żyje, w czasie odpoczynku posłuchamy kilku opowieści, które zostały zapisane 80, 100, a nawet prawie 200 lat temu. Z opowieściami bywa tak, że również one wędrują z ludźmi. Poznamy zatem nie tylko te z Wielkopolski, ale nawet z odległej Afryki, gdyż przygody z nich rodem równie dobrze mogłyby się wydarzyć w naszym kraju, a przesłanie jest aktualne do dziś. Opowieści te staną się inspiracją do następnych zabaw i może zrodzą się z nich krótkie scenki rodzajowe.

Prowadzenie: Grzegorz Ajdacki

Do zajęć przygra Kuba Zimończyk.

 

Tańce dla początkujących

Bardzo istotna część muzyki instrumentalnej miała funkcję taneczną – nierozerwalnie łączyła się z tańcem i śpiewem. Aby móc uczestniczyć w zabawach tanecznych, należało umieć tańczyć. Przekaz tych umiejętności następował poza zabawami, a każdemu, kto chciał w potańcówkach uczestniczyć, zależało, aby jak najlepiej nauczyć się tańczyć. Nauka ta nie ograniczała się do jakiegoś konkretnego wieku – pląsały dzieci, naśladując dorosłych, młodzież uczyła się zarówno między sobą, jak i od starszych tancerzy, dzieci i dorastające panny tańczyły w domach z rodzicami. Nasze warsztaty również nie mają ograniczeń wiekowych, najważniejsza jest chęć. Będziemy się uczyli tańców parzystych i trójmiarowych, które najbardziej są rozpowszechnione w naszym kraju, a także zasad uczestniczenia w zabawie.

Prowadzenie: Grzegorz Ajdacki

 

Tańce i zabawy regionalne

Tańce, zabawy i gwarę z mikroregionów Biskupizna i Chazy przybliżą nam m. in. nastoletni członkowie zespołu działającego przy szkole w Strej Krobi. Drugą część warsztaów poprowadzi Zofia Dragan, osoba silnie związana z miejscowością Bukówiec Górny, gdzie od lat angażuje się w życie kulturalne oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Wieloletnia Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym, regionalistka, członkini i inicjatorka powstania wielokrotnie nagradzanych w kraju i na arenie międzynarodowej bukowieckich kapel dudziarskich, założycielka kabaretu „Dziura”, autorka licznych tekstów gwarowych i scenariuszy regionalnych oraz widowisk obrzędowych. Znana jest jako pomysłodawca i organizator popularnych w całej Polsce konkursów gwarowych, założyciel i wieloletni prezes Komitetu Obchodów 800-lecia Wsi Bukówiec Górny oraz 600-lecia szkolnictwa w Bukówcu, propagatorka polskich obyczajów, szczególnie zwyczajów bukowieckich. Wielokrotnie odznaczana za działalność kulturalną, między innymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prowadzenie: Zespół Młodzi Biskupianie ze Starej Krobi, Zofia Dragan

 

Tańce i zabawy dożynkowe

Zajęcia będą obejmowały różne ćwiczenia integracyjne – niekiedy zabawne, niekiedy poważne. Jedne będą pomagały się uspokoić i wyciszyć, a przy innych będzie można dużo brykać, skakać i biegać. Wszystkie przygotowują do scenek teatralnych, w których będą wykorzystywane elementy dożynek, na Biskupiźnie zwanych „wińcem” (czyli wieńcem). Stosując metodę dramy i teatru improwizowanego, postaramy się wspólnie z dziećmi stworzyć krótkie przedstawienie, ale jeśli okaże się, że ważniejsza jest wspólna zabawa, niż jej efekt w postaci przedstawienia, skupimy się na niej.

Prowadzenie: Agnieszka Hakizimana 

 


 

RZEMIOSŁO

 

Rzemiosło w drewnie i skórze - cepy 

Prowadzenie: Marek Hałas, Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi

Warsztaty, na których wykonane zostaną cepy, osnuje opowieść i pokaz koszenia i młócenia. Uczestnicy wykonaja narzędzie pod okiem stolarza, ale także pozłotnika i historyka sztuki, który wraz z żoną Monika prowadzą Fundację Ziemi Krobskiej im. prof. R.T. Hałasa w Krobi oraz Muzeum Stolarstwa i Biskupizny. 

Zajęcia dla dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia. Uwaga! Podczas niektórych działań może być wymagana opieka dorosłych.

 

Słomiany zapał - biżuteria i elementy dekoracyjne ze słomy

Prowadzenie: Magda Wojciechowska, Daria Andrzejewska (BIskupianki w podróży)

Warsztaty rękodzielnicze, podczas których stworzymy elementy dekoracyjne (biżuterię i ozdoby do domu) z wykorzystaniem, tak oczywistego dla wsi materiału, jakim jest słoma. Wykorzystywana do dziś przy wyrobie łańcuchów choinkowych, plecionych elementów wieńca dożynkowego, zabawek i dekoracji takich jak kwiaty, bączki, anioły, pająki itp. Celem warsztatu będzie także wyplecenie tradycyjnego wieńca dożynkowego wraz z udekorowaniem go zgodnie z tradycją biskupiańską i chazacką. 

 

Zaprojektuj, uszyj i wymaluj se spódnik lub koszulę

Prowadzenie: Magdalena Wojciechowska, Daria Andrzejewska (Biskupianki w podróży) Hanna Zaremba

Warsztaty rękodzielnicze, na których uczestnicy przyjrzą się tradycyjnym strojom regionów Biskupizna i Chazy, w szczególności spódnikom (kobiety/dziewczęta) i koszulom (mężczyźni/chłopcy). Następnie zaprojektują wg tradycyjnego wzoru jedną sztukę odzieży. Z wykorzystaniem przygotowanych materiałów, a także pomocą prowadzących, każdy uczestnik uszyje sobie spódnik lub koszulę. Na warsztatach ozdobimy odzież elementami wzorów haftów tradycyjnych lub elementami inspirowanymi mikroregionami, używając do tego farb do tkanin. Stworzona odzież zostanie założona i zaprezentowana na sobotniej potańcówce, będącej jednocześnie podsumowaniem tygodnia  zmagań i twórczej pracy. 

 

Wyhaftuj se tiulową wstążkę lub fartuch

Prowadzenie: Beata Kabała, Michał Chudy

Haft to nieodłączny element zdobiący stroje regionalne - szczególnie pięknie eksponowany na Biskupiźnie i Chazach. Pod okiem rękodzielników, zgodnie z tradycyjnymi wzorami, uczestnicy wyhaftują: tiulową wstążkę lub płócienny/batystowym fartuch. Wstążki to przepiękny element stroju Chazackiego, zdobiący kopki i fartuchy. Haftowany tiul to baza do wykonania kryzów i szczególnie misternie układanych kopek biskupiańskich. Płócienne i batystowe fartuchy z haftem białym i kolorowym spotkać można w różnych regionach, ale charakterystyczny wzór haftu już tylko w konkretnym regionie. 

Zajęcia dzieci powyżej 10 roku życia i dorosłych - przy niektórych czynnościach może być niezbędna pomoc mniejszym dzieciom. Zachęcamy do zapisywania dzieci z rodzicami.


 

INSTRUMENTY

Warsztaty instrumentalne obejmują naukę gry na dudach i skrzypcach podwiązanych, współtworzących tradycyjny skład muzyki biskupiańskiej, oraz na harmonii półtonowej, która pojawiła się w regionie w okresie międzywojennym.

Na spotkaniach będziemy pracować nad repertuarem miejscowym, biskupiańskim. W każdym przypadku program może zostać dostosowany do poziomu uczestników.

Dudy wielkopolskie

Prowadzenie: Krzysztof Polowczyk, Michał Umławski

Dwie grupy: podział na początkującą i zaawansowaną następuje wg umiejętności.

Zajęcia dla początkujących są dla osób, które nie miały styczności z instrumentem, natomiast zaawansowane dla osób grających na dowolnym typie dud. Dysponujemy ograniczoną liczbą instrumentów, w razie deficytu będziemy kontaktować się bezpośrednio z uczestnikiem. Ze względu na różnice w technice wykonawczej naukę prowadzić będziemy jedynie na dudach wielkopolskich. Niemniej prosimy o informację nt. posiadanego instrumentu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Uwaga! Jeśli ktoś ma przebierkę, będzie mógł również wziąć udział w zajęciach. Istnieje możliwość szybkiego zmontowania prostych, nowatorskich sierszenek.

Podczas spotkań będą grane melodie biskupiańskie i hazackie, szczególnie popularne na weselach. Jako że celem warsztatów jest wspólne zgranie się ze skrzypkami, repertuar będzie wspólny dla skrzypków i dudziarzy.

Bez ograniczeń wiekowych.

Skrzypce podwiązane

Prowadzący: Krzysztof Polowczyk, Michał Umławski, Małgorzata Szymankiewicz

Zamierzamy stworzyć dwie grupy: początkującą i zaawansowaną. Podział na nie następuje wg umiejętności.

Ze względu na wysoki strój dud wielkopolskich towarzyszą im skrzypce podwiązane, tj. w których za pomocą sznurka przewiązuje się podstrunnicę (gryf), aby podwyższyć strój. Innymi słowy do nauki służą skrzypce standardowe. Prosimy o przywiezienie własnego instrumentu.

Repertuar obejmie głównie melodie biskupiańskie, ponadto hazackie. Aby uczestnicy mogli zespolić się pod koniec zajęć w kapele, skrzypkowie dokonają wyboru utworów wspólnie z dudziarzami.

Grupy bez ograniczeń wiekowych.

Orkiestra Taborowa 

Prowadzenie: Kazimierz Nowak, Witold Roy Zalewski, 

Warsztaty przeznaczone dla osób o różnym stopniu zaawansowania. Prosimy o przywiezienie własnych instrumentów, gdyż mamy ich zaledwie kilka.

W warsztatach można uczestniczyć bez względu na wiek.

 


 

KULINARIA 

Gastronomia - przepisy regionalne

Prowadzenie: panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Krobi

Warsztaty kulinarne będą praktyczne, z koniecznością ubrudzenia rąk. Poczujemy ich teksturę, lepkośc, zapach by ostatecznie poczuć i smak. Dania będziemy tworzyć na podstawie książki z przepisami regionalnymi "Biskupizna ze smakiem" oraz z wykorzystaniem pamięci i notatek starokrobskich gospodyń. W menu oczywiście pojawią się dania serwowane na dożynkowych potańcówkach.

Zapewniamy składniki!

Zajęcia dla osób dorosłych.

 

Zielarstwo  

Prowadzenie: Ziołowieś 

 


 

OBRAZ 

 

Biskupizna w filmie i fotografii

Prowadzenie: Artur Łazowy 

Warsztay poprowadzi członek FOTO GRUPA TWÓRCZA działa bez stałego miejsca. Pracuje w różnych przestrzeniach, najczęściej ulicznych,  czasem także w gościnnych progach różnych instytucji. FOTO GRUPA TWÓRCZA działa przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA w Pile od 1999 roku. Łączy nas wspólna pasja – FOTOGRAFIA. Wielu z nas uczestniczyło w wystawach i warsztatach organizowanych w ramach projektu GALERIA OTWARTA. Niektórzy z nas praktycznie nie rozstają się z aparatem fotograficznym, inni fotografują od czasu do czasu. Nie chcemy obojętnie przechodzić koło spraw, wydarzeń i sytuacji, które nas intrygują, zwłaszcza w najbliższym otoczeniu.

Celem projektów FOTO GRUPY TWÓRCZEJ jest edukacja i nauka podstaw fotografii, a także nabycie podstawowych umiejętności warsztatowych. Pragniemy pokazywać realny świat, nasze otoczenie, miasto i ludzi, w którym żyjemy. Jego problemy, to, co nas w nim intryguje, z czym się nie zgadzamy. Niekiedy chcemy w ten sposób zamanifestować swój bunt i zwrócić uwagę na to, co w naszym otoczeniu (świecie) istotne, czasem złe, niebezpieczne, czego nie tolerujemy i co chcemy zmienić. Zdjęcia przez nas wykonane dokumentują nasze spostrzeżenia i ufamy, że pozwalają poprzez obraz wpłynąć na myślenie i postawy ludzi.

Na warsztaty prosimy zabrać własny sprzęt: aparat foto, telefon komórkowy z wbudowanym aparatem lub inny z funkcja fotografowania.

 

Biskupiańskie zakamarki - plener malarski

Prowadzenie: Kinga Łon

Prawdziwy plener malarski! Pod okiem artystki poznamy techniki szkicowania, malowania i dopracowywania dzieła artystycznego. Codziennie spotkamy się na części teoretycznej, podczas której poznamy arkana malarstwa, a później ze sztalugami, pędzlami i farbami wyruszymy w plener w poszukiwaniu interesującego nas obrazka. Po powrocie praca oczywiście zostanie omówiona. Zdobyte umiejętności będzie można wykorzystać m.in. w trakcje zajęć scenograficznych i rękodzielniczych.

Stworzony obraz stanie się oczywiście dla uczestnika pamiątką z Taboru. Niektóre z prac zostaną wykorzystane jako makiety realizowanych podczas Taboru filmów.

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych.

 

Zajęcia baśniowo-dramowe

To zajęcia muzyczno-ruchowo-treatralne przeznaczone dla dzieci w wieku 5-12 lat.

Prowadzenie: Katarzyna Wińska, przygrywa: Witold Roy-Zalewski.

Młodzi uczestnicy przez tydzień będą pracować nad wielkopolską opowieścią, w której, ze względu na temat Taboru, będzie istotny element dożynek.

Scenariusz zostanie oparty na wybranej opowieści lub opowieściach z wielkopolskich zbiorów Oskara Kolberga i Otto Knoopa. Zajęcia wypełnią gry i zabawy tradycyjne oraz zainspirowane tradycją, a także wyobraźnią dzieci i prowadzących. Poprzez śpiewy, zabawy, tańce i rysowanie dzieci zilustrują usłyszaną historię.

Grupa do 20 dzieci w wieku 5-12 lat.

 

Zajęcia manualno - ceramiczne

Prowadzenie: Monika Hałas 


 

PRELEKCJE 

Sobota 29 lipca 2017 r

"Słuchanie nagrań archiwalnych i śpiew z Justyną Piernik"

Podczas warsztatu będziemy słuchać starych nagrań archiwalnych pochodzących z różnych części Wielkopolski w wykonaniu wybitnych, nieżyjących śpiewaków. Wśród wybranych przykładów znajdą się inne warianty pieśni, do dziś pamiętanych w regionie. Nauczymy się kilku z nich i porozmawiamy o metodach poszukiwania i pracy nad repertuarem przechowywanym w muzycznych archiwach.
ZREALIZOWANO W RAMACH STYPENDIUM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Justyna Piernik
Śpiewaczka, polonistka, animatorka kultury, dziennikarka Programu 2 Polskiego Radia. Od kilkunastu lat zajmuje się dokumentowaniem, badaniem i wykonywaniem dawnych pieśni tradycyjnych z Polski, Ukrainy i Rosji. Uczyła się u etnomuzykologów-praktyków oraz u śpiewaczek starego pokolenia podczas etnograficznych podróży. Bada i interpretuje style i repertuary wybitnych polskich śpiewaczek tradycyjnych. Koordynuje projekty społeczno-muzyczne w lokalnych społecznościach. Liderka zespołu Warszawa 
Wschodnia, solistka w międzynarodowych projektach muzycznych. Śpiewa z Kapelą Brodów. 

 

SEMINARIUM  godz. 11.00

"Kierunki rozwoju Biskupizny - szanse i zagrożenia"  więcej na www.biskupizna.pl i www.krobia.pl 

Folkloryzacja kultury regionalnej a problem integracji społecznej - Marta Machowska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

Jak wypracować nowoczesny model przekazu kultury tradycyjnej? Przykład działalności „Domu Tańca” na Biskupiźnie na tle piętnastoletniej historii letnich Taborów „Domu Tańca”. - Grzegorz Ajdacki, Stowarzyszenie "Dom Tańca" z Warszawy

Pomysł na wieś. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w odnowie wsi. - Andrzej Kuźmiński

Dyskusja

 


 

PROWADZĄCY:

Anna Chuda

Krzysztof Polowczyk

Alicja Gniazdowska

Michał Umławski

Beata Kabała

Franciszek Jesiak

Martyna Żurek

Antoni Beksiak

Grzegorz Ajdacki

Daria Andrzejewska

Magdalena Wojciechowska

Katarzyna Wińska

Agnieszka Hakizimana

Witold Roy-Zalewski

Maciej Rychły

Zofia Dragan

Bogdan Paluszkiewicz

Artur Łazowy

Małgorzata Szymankiewicz

Kazimierz Nowak

Joanna Szaflik

Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Krobi

Justyna Piernik

Marek Hałas

Monika Hałas 

Kuba Zimończyk 

 

ZASADY UCZESTNICTWA W TABORZE

Uwaga!

Informujemy, że podczas Taboru Wielkopolskiego 2017 –  akcja po sąsiedzku, wszystkie warsztaty, zajęcia, zabawy, prelekcje i życie taborowe mogą być filmowane, a celem Taboru jest stworzenie filmu lub filmów, które zostaną upublicznione. Uczestnictwo w Taborze bez udzielenia zgody na upublicznienie wizerunku jest zatem niemożliwe.

Potańcówki każdego wieczora są bezpłatne dla wszystkich!!!

Dla osób nie biorących udziału w warsztatach a chcących skorzystać z pola namiotowego i sanitariatów przewidziana jest opłata w wysokośći 30 zł jednorazowo/za dzień pobytu

 

Każdy dzień od 24 do 28 lipca (od poniedziałku do piątku) podzielony jest na:

trzy pasma warsztatowe (rozpisane w cenniku),
pasmo wieczorne,
potańcówki nocne.

Każdy karnet obejmuje:

wykupione warsztaty
udział w zajęciach pasma wieczornego i w potańcówkach


Noclegi:

- w salach wieloosobowych (w ograniczonej liczbie) Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi na materacach sportowych z własnymi śpiworami lub na własnych karimatach lub własnym materacu dmuchanym.

- na polu namiotowym obok szkoły, do dyspozycji prysznice, łazienki

- możliwy nocleg we własnym zakresie

- możliwość noclegów na kwaterach prywatnych jest już wyczerpana

 

Koszty:

cennki

 Wyżywienie:

- całodniowe - duża porcja (sugerowana dla osoby dorosłej)  - 40

- całodniowe - mała porcja (sugerowana dla dziecka) - 35

- tylko obiad - duża porcja (sugerowana dla osoby dorosłej)  - 25

- tylko obiad - mała porcja (sugerowana dla dziecka) - 20

- śniadanie lub kolacja - 15

 

Prosimy o wypełnienie formularza elektronicznego oraz dokonanie wpłaty na konto:

Fundacja Dudziarz.eu
ul. Bolesława Chrobrego 3a, 64-100 Leszno

  • za karnet i ew. wyżywienie (zgodnie ze złożonym zgłoszeniem) przelewem na rachunek:

81 1140 2004 0000 3802 7681 7307

Tytuł przelewu:

Imię i nazwisko – rodzaj karnetu

Przykład

W przypadku wieloosobowej wpłaty dotyczącej kilku osób lub rodziny:

Wzór

Michał Kowalski(tata) - karnet WIWAT

Katarzyna Kowalska(mama) - WIWAT

Wojtek Kowalski(syn) - PRZODEK

 

 

Prosimy, byście Państwo w tym roku nie wpłacali za posiłki i karnety na konto Stowarzyszenia „Dom Tańca” ani Spółdzielni Kamerdyner.

Płatności za posiłki w późniejszych dniach Taboru można dokonać również gotówką na miejscu, ale konieczne jest złożenie zamówienia na posiłek z jednodniowym wyprzedzeniem.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel.: 603 118 624, 602 508 472
lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uwaga!

W celu zapewnienia sobie wyżywienia od poniedziałku 24 lipca, należy zapisać się na nie i dokonać wpłaty do 18 lipca.

 

1. Udział w paśmie wieczornym (z wyjątkiem warsztatów młodzieżowych) i w zabawach jest wolny dla osób z regionu (niekorzystających z noclegu)

2. O kolejności rezerwacji miejsc warsztatowych i noclegowych o ograniczonej dostępności decyduje data wpływu przelewu z opłatą.
3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Taborze pod opieką dorosłych opiekunów.

4. Podczas zajęć warsztatowych dla dzieci opiekę nad uczestnikami pełnią wolontariusze. Poza warsztatami nie zapewniamy opieki nad dziećmi.

5. Ewentualne ubezpieczenie NNW należy wykupić samodzielnie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i krzywdy poniesione przez uczestników w trakcie spotkań warsztatowych i wydarzeń festiwalowych.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki i zaginione (lecz zapewniają możliwość przechowywania instrumentów w zamkniętym pomieszczeniu).

7. Do udziału w warsztatach gry na skrzypcach niezbędny jest własny instrument; dysponujemy ograniczoną liczbą dud i harmonii.

8. W przypadku uszkodzenia instrumentu wypożyczonego od organizatorów, uczestnik zobowiązuje się pokryć koszty jego naprawy.
9. Udział w warsztatach i wydarzeniach festiwalowych oznacza zgodę na rejestrowanie wizerunku przez organizatorów w ramach wykonywania dokumentacji wydarzenia (wideo, audio, foto).

10. W przypadku rezygnacji z udziału w Taborze, zgłoszonej:

- do 14 lipca 2017 – dokonana wpłata zostanie zwrócona z potrąceniem opłaty w wysokości 10 zł;
- do 17 lipca 2017 – dokonana wpłata zostanie zwrócona z potrąceniem 10% wartości dokonanej wpłaty;
- 21 lipca 2017 i poźniej – dokonana wpłata za warsztaty w całości zasili budżet Taboru.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

 

 

Kontakt

Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki"

Szymanowo 101, 63-900 Rawicz

woj. wielkopolskie, pow. rawicki

KRS 0000183226 (2003-12-12)

NIP 699-186-11-71

REGON 411542711

Telefon: +48 504 557 908

e-mail: zespol@wisieloki.pl

 

Status OPP - TAK (2010-02-19)

 

Bank Spółdzielczy

we Wschowie, o/ w Rawiczu

nr konta: 83 8669 0001 0020 2651 2000 0001

kod SWIFT/BIC: GBWC PL PP

IBAN: PL83866900010020265120000001

 

Prezes Zarządu

Grażyna Konopka

Dofinansowane ze środków:

 

mkidn 01 cmyk  images  logo starostwaUMGR logo