foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Stali muzykanci Taboru z Biskupizny i Hazów:

Krzysztof Polowczyk,

Małgorzata Szymankiewicz,

Michał Umławski,

Kazimierz Nowak,

Adrian Maćkowiak,

Julia Hampelsak

 

Śpiewacy:

Anna Chuda z Posadowa,

Franciszek Jesiak ze Starej Krobi,

 

Reprezentanci innych tradycji muzycznych:

????

 

Ponadto:

poniedziałek: Rodzime kapele dudziarskie z Biskupizny i Hazów

wtorek: Jacek Hałas - Dom Tańca Poznań

środa: Kapela Manugi z Bukówca Górnego

czwartek: Romuald Jędraszak i kapele spod Poznania

piątek: muzyka koźlarska – Adam Kaiser i Martyna Żurek

sobota: Potańcówka podsumowująca tygodniowe warsztaty taborowe - FINAŁ

Piąty Tabor Wielkopolski 2017 Po sąsiedzku - Dożynki odbywa się na terenie Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi pod adresem (Google Maps). Wieś Stara Krobia leży między Krobią i Gostyniem, ok. 80 km od Poznania.

Niestety, w trakcie letnich wakacji możliwości dojazdu do Starej Krobi transportem publicznym są ograniczone. Poniżej znajdują się wszystkie możliwe trasy z Poznania, Gostynia i Krobi.

TRASY ORIENTACYJE

PROSZĘ SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE PRZED PODRÓŻĄ!!!

NIEDZIELA 23.07

Poznań – Stara Krobia (dojazd bezpośredni):
Poznań D.A. 14.15 – Stara Krobia 16.08 (PKS Leszno sp. z o.o.)

Gostyń – Stara Krobia:
Gostyń D.A. 15.55 – Stara Krobia 16.08 (PKS Leszno sp. z o.o.)

Krobia – Stara Krobia:
brak

DNI POWSZEDNIE

Poznań – Stara Krobia:
Poznań D.A. 14.15 – Stara Krobia 16.08 (PKS Leszno sp. z o.o.)

Gostyń – Stara Krobia:
Gostyń D.A. 12.00 – Stara Krobia 12.13 (PKS Leszno sp. z o.o.)
Gostyń D.A. 15.55 – Stara Krobia 16.08 (PKS Leszno sp. z o.o.)

Krobia – Stara Krobia:
Krobia D.K. 07.14 – Stara Krobia 07.26 (PKS Leszno sp. z o.o.)
Krobia D.K. 09.25 – Stara Krobia 09.36 (PKS Leszno sp. z o.o.)

Osobom dojeżdżających z północy i wschodu kraju, m.in. z Warszawy, Lublina, Olsztyna, Gdańska, Szczecina proponujemy jedną z najprostszych tras: dojazd do Poznania pociągiem, a stamtąd bezpośrednim autobusem do Starej Krobi, wyjeżdżającym o godzinie 14.15.

Osobom dojeżdżającym z południa i zachodu kraju, m.in.:

z Krakowa i Katowic pociągiem przez Wrocław lub Ostrów Wielkopolski do Krobi,
z Opola i Katowic przez Wrocław i Leszno do Krobi, albo przez Wrocław i Rawicz do Starej Krobi,
z Zielonej Góry przez Głogów i Rawicz do Starej Krobi i stamtąd do Starej Krobi,
z Wrocławia pociągiem przez Leszno lub Ostrów Wielkopolski do Krobi i stamtąd do Starej Krobi.
Istnieje również możliwość dojazdu do Krobi pociągiem z Krotoszyna i Leszna oraz autobusem z Rawicza.

Ze stacji kolejowej Krobia zapewnimy transport do Starej Krobi od godz. 13.00 w niedzielę. W razie potrzeby transport zapewnimy również osobom wysiadającym na przystanku autobusowym Stara Krobia. Uwaga – przystanek ten jest oddalony od Zespołu Szkół w Starej Krobi o ok. 1,5 km.

Za zmiany wprowadzone w rozkładach organizatorzy nie odpowiadają. Przed udaniem się w podróż prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnym rozkładem wybranych przewoźników.

Tabor Wielkopolski 2017
- akcja po sąsiedzku
24 - 30 lipca 2017
Stara Krobia

 

MIEJSCE/LOKALIZACJA :

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi

 

   Tabor Wielkopolski to tygodniowe, praktyczne spotkanie z kulturą tradycyjną Wielkopolski, podczas którego odwracamy konwencjonalny przepływ kulturowy: spragnieni wiedzy uczniowie z miasta przyjeżdżają pobierać nauki od wiejskich mistrzów, w postaci możliwie autentycznej i niepretensjonalnej, z naciskiem na uczestnictwo, interakcję i praktykę. Tabor to wypełniające całe dnie i noce intensywne warsztaty, potańcówki, integracja i wspólna twórczość, a także kreatywne  zajęcia dla dzieci.

   Piąty Tabor Wielkopolski, z siedzibą w Starej Krobi na Biskupiźnie, będzie poświęcony głównie relacjom sąsiedzkim między Biskupizną a Hazami, choć nie zabraknie również działań dotyczących innych części Wielkopolski – Regionu Kozła, Bukówca Górnego i okolic Poznania. Jak poprzednio, sednem będzie swoiste połączenie praktyki muzycznej, śpiewaczej i tanecznej w jedną całość, które przetrwało właśnie w tych regionach – choć w każdym z nich w różnym stopniu.


   Tabor, ja co roku w dużym stopniu poświęcony jest aspektom tanecznym muzyki dudziarskiej, który pada ofiarą przemian kulturowych. Biskupizna ma własne odmiany tańców szeroko rozpowszechnionych w Wielkopolsce: wiwata, przodka, równego (oberka). więcej: wasztay/taniec
Bardzo charakterystycznym tańcem dla tego regionu jest śiber, a obok melodii wiwatów granych w rytmach parzystych (2/8) występują grane w rytmach nieparzystych (3/8). Ważną cechą jest szybkie tempo tutejszych tańców i dość ściśle przestrzegany (zwłaszcza przy tradycyjnym weselu) porządek ich występowania. Hazy, choć leżą kilkanaście kilometrów na południe od Biskupizny, mają swoje odmiany wymienionych tańców, a porządek taneczny nie rządzi się takim rygorem jak na Biskupiźnie. Tańce z Bukówca Górnego i Regionu Kozła różnią się już znacznie od tych z południowej Wielkopolski, dlatego swoje tradycje przekazywać także będą muzycy, tancerze i śpiewacy z innych podregionów Wielkopolski.

    Jak zawsze dużo uwagi zwrócimy na grę na instrumentach: skrzypcach przewiązanych, dudach wielkopolskich i harmoniach/bandoniach. W trakcie Piątego Taboru Wielkopolskiego zagrają między innymi: Krzysztof Polowczyk, Małgorzata Szymankiewicz, Michał Umławski i Kazimierz Nowak.


   Kontynuujemy również i rozszerzamy nurt rękodzielniczy. Tradycja hafciarska obu regionów, piękne i autentyczne stroje będą inspiracją warsztatów: haft, malowanie na tkaninie a także tworzenia odzieży i biżuterii. Wiejskie krajobrazy, ginąca już zabudowa, prace polowe i dożynkowe, ich świętowanie są pretekstem do ujęcia tych wydarzeń w formie prac malarskich na warsztatach plastycznych. 


   Fundacja Dudziarz.eu i środowisko „Domu Tańca” ma słabość do Biskupizny i Hazów od zarania, między innymi od pamiętnej wizyty Biskupian na Scenie „Korzenie” w połowie lat 90-tych. Była to grupa pełnych życia ludzi, z silnym poczuciem godności i przywiązania do lokalnej kultury, którzy potrafili kreować niezwykłe, pełne humoru sytuacje towarzysko-artystyczne. Wśród nich Jan z Domachowa Bzdęga - zbieracz folkloru, który książkę o miejscowych tradycjach wydał w roku 1935, pełniący rolę swoistego prominenta, a także Marianna Majchrzak - wspaniała śpiewaczka, mówiąca z wyboru charakterystyczną gwarą, Franciszek Pecolt - dudziarz, Maria Puślednik - śpiewaczka, Antonina Jakubczak - tancerka, Piotr Kubiak - śpiewak.

Charakterystyka regionów:
   Biskupizna to dwanaście wsi wokół miasteczka Krobia w południowo-zachodniej części Wielkopolski, które przynależały niegdyś do biskupów poznańskich od XIII do końca XVIII wieku. Pod ich rządami chłopom wiodło się lepiej niż na sąsiednich terenach szlacheckich; mieli mniejsze obciążenia pańszczyźniane i większe gospodarstwa. W charakterystyczny sposób lepsze warunki życia niż w okolicznych wsiach wykształciły silne poczucie tożsamości, odrębności, nawet elitarności. Jej kulturowe oddziaływanie rozciąga się także na miejscowości poza granicami mikroregionu, obecnie pełni po części podobną rolę, jak Podhale w polskich Karpatach.
Więcej na...

   Ciekawym etnograficznie terenem gminy Rawicz są Hazy/Chazy. Wśród badaczy folkloru trwają bowiem spory co do pisowni: Hazy czy Chazy, Chazaki czy Hazaki. Znaczenie nazwy nie zostało jak dotąd wyjaśnione, stąd obie formy zapisu są poprawne.  

Region obejmuje obszar 17 wiosek w południowo-wschodniej części powiatu rawickiego, należących do czterech gmin: Rawicz, Miejska Górka, Pakosław i Jutrosin. Obszar tzw. Chazów właściwych należy w całości do parafii zielonowiejskiej. Zielona Wieś i Wydawy to główne wsie chazackie. Główną cechą, która odróżniała niegdyś Chazaków od innych grup ludności, była ich gwara. Obecnie występuje ona już tylko w formie reliktowej. Gwara chazacka była przedmiotem zainteresowań najwybitniejszych polskich dialektologów, co wynikało z jej odrębności w stosunku do innych gwar wielkopolskich. Mikroregion chazacki charakteryzował się też odrębnym strojem, o czym pisał największy znawca ludu polskiego, Oskar Kolberg. Mieszkanki Chazów wykonywały w przeszłości piękne hafty. Wiele elementów kultury materialnej jak i niematerialnej zachowało się tu do dziś. Zapewne miała na to wpływ naturalna izolacja regionu, wywoływana dużą lesistością, powodziami i trudniejszymi warunkami życia aniżeli u sąsiadów. Część starych zwyczajów oraz elementy chazackiego folkloru stara się ocalić od zapomnienia powstały w 1974 roku zespół regionalny "Wisieloki" z Szymanowa. Również Muzeum Ziemi Rawickiej w jednej z sal gromadzi eksponaty etnograficzne.

Poniedziałek - Piątek

 

8:30 - 09:30 - ŚNIADANIE

09:30 - 10:00

Rozśpiewanie - rozgrzewka

mężczyźni, kobiety, muzykanci, dzieci


10:00 - 11:30 - WARSZTATY:

 Praca z głosem, otwarcie głosu, poznawanie stylu lokalnego:

 - Joanna Szaflik -  śpiew kobiet

 - Antoni Beksiak - śpiew mężczyzn

Biskupiańskie zakamarki - plener malarski (szczególnie dla najmłodszych)

- Kinga Łon

Skrzypce podwiązane (początkujący) (szczególnie dla najmłodszych)

- Michal Umławski

Dudy (zaawansowani)

- Krzysztof Polowczyk

Zajęcia baśniowo-dramowe (szczególnie dla najmłodszych)

- Katarzyna Wińska

- Witold Roy-Zalewski

Tańce i zabawy dożynkowe  (szczególnie dla najmłodszych)

- Grzegorz Ajdacki

- Agnieszka Hakizimana 

Biskupizna w filmie i fotografii (szczególnie dla najmłodszych)

- Darek Wujek

 

 12:00 - 13:30 WARSZTATY:

Dożynki (warsztaty taneczno-teatralne) (szczególnie dla najmłodszych)

- Beata Kabała

- Kinga Łon

- Witold Roy-Zalewski

Skrzypce podwiązane (zaawansowani)

- Krzysztof Polowczyk

- Gosia Szymankiewicz

Dudy (poczatkujący) (szczególnie dla najmłodszych)

- Michał Umławski

Rękodzieło w drewnie i skórze - cepy

- Marek Hałas

Zielarstwo

- w przygotowaniu 

Słomiany zapał – biżuteria i elementy dekoracyjne ze słomy (szczególnie dla najmłodszych)

- Magda Wojciechowska

- Daria Andrzejewska

Śpiew kobiet - Pieśni stamtąd

- Martyna Żurek

Śpiew dla dzieci (szczególnie dla najmłodszych)

- Joanna Szaflik 


14:00 - 15:00 - OBIAD

 
15:30 - 17:00 - WARSZTATY:

Śpiew mężczyzn

- Franciszek Jesiak

- Antoni Beksiak

Śpiew kobiet: Pieśni stąd 

- Anna Chuda

Orkiestra taborowa

- Kazimierz Nowak

- Witold Roy-Zalewski

Warsztaty kulinarne - regionalne przepisy

- Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Krobi

Wyhaftuj se tiulową wstążkę lub fartuch (element stroju chazackiego i biskupiańskiego) (Mały Tabor)

- Beata Kabała

- Michał Chudy

Zaprojektuj, uszyj i wymaluj se spódnik lub koszulę (Mały Tabor)

- Magda Wojciechowska

- Daria Andrzejewska

- Hanna Zaremba

Tańce dla początkujących (szczególnie dla najmłodszych)

- Grzegorz Ajdacki

Tańce i zabawy dla dzieci (szczególnie dla najmłodszych)

- zespół Młodzi Biskupianie 

- Zofia Dragan


17.30 - 19:00 WARSZTATY:

Potańczmy. Tańce wielkopolskie

- (Grzegorz Ajdacki i in.), wykłady, debaty

 

19:00 - 20:00 - KOLACJA


21:00 - POTAŃCÓWKA

 

Sobota 29 lipca

prelekcje: Ania Brzezińska, Maciej Rychły, Jacek Jackowski,


Podsumowanie i oficjalne zakończenie tygodnia taborowego - ostatnia potańcówka.

 

Niedziela 30 lipca


9:00 - 10:00 ŚNIADANIE

 

Plan może ulec zmianie!

Kontakt

Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki"

Szymanowo 101, 63-900 Rawicz

woj. wielkopolskie, pow. rawicki

KRS 0000183226 (2003-12-12)

NIP 699-186-11-71

REGON 411542711

Telefon: +48 504 557 908

e-mail: zespol@wisieloki.pl

 

Status OPP - TAK (2010-02-19)

 

Bank Spółdzielczy

we Wschowie, o/ w Rawiczu

nr konta: 83 8669 0001 0020 2651 2000 0001

kod SWIFT/BIC: GBWC PL PP

IBAN: PL83866900010020265120000001

 

Prezes Zarządu

Grażyna Konopka

Dofinansowane ze środków:

 

mkidn 01 cmyk  images  logo starostwaUMGR logo