foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Sponsorzy:

20161114 020455 1

duda

sponsorzy

logo kowalscy

W okresie od 2023-03-01 do 2023-12-31 Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego Wisieloki w Szymanowie realizowało zadanie pod tytułem

Hazacka Akademia Wisieloków 2023, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Celem zadania była popularyzacja szeroko rozumianej kultury hazackiej. Zaplanowane w ramach zadania zajęcia warsztatowe oraz prezentacje stały się wyjściem na przeciw potrzebom mieszkańców regionu hazackiego. Zaplanowane w ramach zadania, międzypokoleniowe zajęcia warsztatowe służyły kultywowaniu regionalnych tradycji i zarazem integracji lokalnej społeczności. Głównym założeniem projektu były wspólne śpiewanie, uczestniczenie w obrzędach regionalnych, haftowanie, wyplatane wianków czy też robienie wieńców żniwnych, tak jak robiono to w regionie hazackim w przeszłości, gdy czynności te gromadziły całe rodziny. Projekt był próbą odtworzenia tradycyjnych zachowań, czynności, które niegdyś na co dzień towarzyszyły mieszkańcom regionu hazackiego. Zaplanowane w ramach zadania zajęcia warsztatowe miały nie tylko przekazywać wiedzę na temat regionalnej kultury w zarysie historycznym, ale przede wszystkim pokazywać, że ta kultura jest wciąż żywa i może ewoluować. Wszystkie zaplanowane w ramach zadania zajęcia warsztatowe były ukierunkowane na poznanie i zainteresowanie kulturą ludową mikroregionu hazackiego. Głównym rezultatem realizacji zadania stało się przygotowanie najmłodszego pokolenia do włączenia się w działania podejmowane przez Zespół Regionalny Wisieloki w celu ochrony niematerialnego dziedzictwa w ramach konwencji UNESCO. Poprzez włączenie i zaangażowanie rodzin dzieci biorących udział w warsztatach oraz poprzez promocję, realizacja zadania będzie miała wpływ na wzrost świadomości mieszkańców regionu na temat kultury regionu hazackiego oraz kultury południowo-zachodniej wielkopolski.

 

 

Działania wchodzące w skład zadania:

1. Przeprowadzenie warsztatów taneczno-śpiewaczych

 

   
   


2. Przeprowadzenie warsztatów nauki gry na dudach i skrzypcach podwiązanych

   
   


3. Warsztaty haftu hazackiego i rękodzieła z wykorzystaniem wzorów hazackich

 

 

 

 


4. Prezentacje Zespołu i Kapeli Dudziarskiej

 

   

 

5. Wystawa haftów hazackich

 

   

 

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków

Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Kontakt

Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki"

Szymanowo 101, 63-900 Rawicz

woj. wielkopolskie, pow. rawicki

KRS 0000183226 (2003-12-12)

NIP 699-186-11-71

REGON 411542711

Telefon: +48 504 557 908

e-mail: wisieloki@op.pl

 

Organizacja pożytku publicznego w myśl UoDPPioW 

 

Status OPP 1,5% - TAK

(2010-02-19)

 

Bank Spółdzielczy

we Wschowie, o/ w Rawiczu

nr konta:

83 8669 0001 0020 2651 2000 0001

kod SWIFT/BIC: GBWC PL PP

IBAN:

PL83866900010020265120000001

 

Prezes Zarządu

Grażyna Konopka

Dofinansowane ze środków:

 

mkidn 01 cmyk  images  logo starostwaUMGR logo