foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Sponsorzy:

20161114 020455 1

duda

sponsorzy

logo kowalscy

 

         W okresie od 2022-01-01 do 2022-12-31 Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego Wisieloki w Szymanowie realizowało zadanie pod tytułem Kapela Dudziarska Wisieloki - transmisja hazackich tradycji  w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna - Mistrz Tradycji, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem zadania było pokazanie dzieciom i młodzieży naszych regionalnych instrumentów i regionu, w którym żyją, umocnienie tożsamości regionalnej i wielkopolskich korzeni.

Zapoznanie się z tradycyjnym wielkopolskim repertuarem ludowym oraz instrumentarium, a także  elementami stroju ludowego. Poprzez nasze działania wzbudziliśmy zainteresowanie folklorem i zachęciliśmy potencjalnych nowych członków kapeli dudziarskiej. Dbanie o jej utrzymanie i artystyczny rozwój jest obowiązkiem wobec „Małej Ojczyzny” i Tradycji dudziarskich w  Wielkopolsce wpisanych na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w postaci przeprowadzonych 240 godzin warsztatów nauki gry na dudach i skrzypcach podwiązanych w okresie od stycznia do grudnia 2022r. Warsztaty przeprowadzane były 8 razy w miesiącu po 2.5 godziny i obejmowały przede wszystkim szkolenie członków dziecięco-młodzieżowej kapeli dudziarskiej. Ponadto naukę gry na instrumentach dla nowych członków. Zrealizowaliśmy także działania mające na celu promocję zadania, promocję kultury i tradycji dudziarskich regionu rawickiego poprzez pokazy dla lokalnej społeczności, występy kapeli w przestrzeni miejskiej, w tym głównie na rawickich imprezach plenerowych na deptakach oraz w parku.
W ramach zadania odbyło się 10 takich 1 godzinnych pokazów w okresie od kwietnia do listopada 2022 r.
Powstała także dokumentacja filmowa z realizacji warsztatów.
Program warsztatów opierał się na publikacji wydanej przez Zespół Wisieloki pt. "Piosenki i przyśpiewki chazackie ze zbioru Franciszka
Brzeskota" dofinansowanej ze środków
MKiDN w 2012 r.
Podczas realizacji zadania zostały poruszone następujące zagadnienia i repertuar:
1. Zapoznanie się z instrumentami i omówienie zasad ich działania
2. Budowa skrzypiec
3. Budowa dud
4. Techniki gry na dudach i skrzypcach
5. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z punktów 1-4
6. Piszczałka melodyczna – przebierka
7. Struny, dźwięki,
8. Co to jest podwiązanie i nauka podwiązywania skrzypiec
9. Tonacja dud i jej uzasadnienie
10. Podstawy i teoria muzyki
11. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z punktów 6-10
12. Palce i znajdujące się na niej dźwięki + ćwiczenia
13. Ćwiczenia na pustych strunach
14. Ćwiczenia z nut - dodawanie palców
15. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z punktów 12-15
16. Pierwszy utwór „Lelija” + ćwiczenia
17. „A kto wyrwał kokotowi pióra” + ćwiczenia
18. "Od jednego ode dwóch..."
1. „Luter” + ćwiczenia
2. „Wiwat z batami” + ćwiczenia
3. "Marsz powitalny"
4. Poszerzanie i wzbogacanie repertuaru dudziarskiego na podstawie śpiewnika Fr. Brzeskota.

Zadanie było odpowiedzią na chęć zachowania i uchronienia od zapomnienia, jednej z głównych i piękniejszych tradycji regionu​
jaką jest gra na dudach. Realizacja warsztatów pozwoliła na zachowanie tradycji oraz dalszy rozwój kapeli dudziarskiej a także na
zachowanie pamięci o Mistrzu Franciszku Brzeskocie, wieloletnim nauczycielu gry na dudach i skrzypcach podwiązanych. Z
założenia dzisiejsi uczniowie staną się przekaźnikami tradycji dudziarskiego muzykowania. Warsztaty były skierowane dla
członków kapeli założonej w 1974 roku i prowadzonej prze małżeństwo Annę i Franciszka Brzeskotów aż do
ich śmierci. W rezultacie uczestnicy warsztatów zdobyli praktyczne umiejętności gry na dudach i skrzypcach podwiązanych,które
będą koncertować promując rodzimy folklor i dziedzictwo kulturowe swoich małych ojczyzn.
Tradycja dudziarska zostanie zachowana. Wzrośnie świadomość mieszkańców Rawicza w zakresie regionalnej kultury ludowej.
Dziecięco-Młodzieżowa Kapela Dudziarska jest jedną z pierwszych „szkół” tradycji dudziarskich w Polsce.
Minęło ponad 45 lat nieprzerwanej jej działalności przy Zespole Regionalnym Wisieloki.
Cykl spotkań z kapelą dudziarską i żywym folklorem pozwolił na przedstawienie osiągnięć i znaczenia hazackiego folkloru dla
mieszkańców i lokalnej społeczności – głównie dzieci i młodzieży.
Realizatorem i pomysłodawcą kontynuacji działań jest Michał Umławski.
Jak zawsze niezastąpione było wsparcie ze strony Gminy Rawicz w postaci nieodpłatnego udostępnienia sal i budynków w celi realizacji
zadania.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Kontakt

Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki"

Szymanowo 101, 63-900 Rawicz

woj. wielkopolskie, pow. rawicki

KRS 0000183226 (2003-12-12)

NIP 699-186-11-71

REGON 411542711

Telefon: +48 504 557 908

e-mail: wisieloki@op.pl

 

Organizacja pożytku publicznego w myśl UoDPPioW 

 

Status OPP 1,5% - TAK

(2010-02-19)

 

Bank Spółdzielczy

we Wschowie, o/ w Rawiczu

nr konta:

83 8669 0001 0020 2651 2000 0001

kod SWIFT/BIC: GBWC PL PP

IBAN:

PL83866900010020265120000001

 

Prezes Zarządu

Grażyna Konopka

Dofinansowane ze środków:

 

mkidn 01 cmyk  images  logo starostwaUMGR logo