foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Sponsorzy:

20161114 020455 1

duda

sponsorzy

logo kowalscy

Celem projektu jest popularyzacja szeroko rozumianej kultury hazackiej. Zaplanowane w ramach zadania zajęcia warsztatowe oraz prezentacje są wyjściem na przeciw potrzebom mieszkańców regionu hazackiego. Zaplanowane w ramach zadania, międzypokoleniowe zajęcia warsztatowe mają służyć kultywowaniu regionalnych tradycji i zarazem integracji lokalnej społeczności. Głównym założeniem projektu jest wspólne śpiewanie, uczestniczenie w obrzędach regionalnych, haftowanie, wyplatane wianków czy też robienie wieńców żniwnych, tak jak robiono to na regionie hazackim w przeszłości, gdy czynności te gromadziły całe rodziny. Projekt jest próbą odtworzenia tradycyjnych zachowań, czynności, które niegdyś na co dzień towarzyszyły mieszkańcom regionu hazackiego. Zaplanowane w ramach zadania zajęcia warsztatowe mają nie tylko przekazywać wiedzę na temat regionalnej kultury w zarysie historycznym, ale przede wszystkim pokazywać, że ta kultura jest wciąż żywa i może ewoluować. Wszystkie zaplanowane w ramach zadania zajęcia warsztatowe będą ukierunkowane na poznanie i zainteresowanie kulturą ludową mikroregionu hazackiego. Głównym rezultatem realizacji zadania jest przygotowanie najmłodszego pokolenia do włączenia się w działania podejmowane przez Zespół Regionalny Wisieloki w celu ochrony niematerialnego dziedzictwa w ramach konwencji UNESCO. Poprzez włączenie i zaangażowanie rodzin dzieci biorących udział w warsztatach oraz poprzez promocję, realizacja zadania będzie miała wpływ na wzrost świadomości mieszkańców regionu na temat kultury regionu hazackiego oraz kultury południowo-zachodniej wielkopolski.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzuMoże być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Kontakt

Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki"

Szymanowo 101, 63-900 Rawicz

woj. wielkopolskie, pow. rawicki

KRS 0000183226 (2003-12-12)

NIP 699-186-11-71

REGON 411542711

Telefon: +48 504 557 908

e-mail: wisieloki@op.pl

 

Organizacja pożytku publicznego w myśl UoDPPioW 

 

Status OPP 1% - TAK

(2010-02-19)

 

Bank Spółdzielczy

we Wschowie, o/ w Rawiczu

nr konta: 83 8669 0001 0020 2651 2000 0001

kod SWIFT/BIC: GBWC PL PP

IBAN: PL83866900010020265120000001

 

Prezes Zarządu

Grażyna Konopka

Dofinansowane ze środków:

 

mkidn 01 cmyk  images  logo starostwaUMGR logo