foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zarząd Stowarzyszena "Wisieloki" i członkowie Zespołu "Wisieloki" zwracają się z prośbą o pomoc.

I Ty możesz pomóc przekazując 1% swojego podatku dochodowego na cele statutowe stowarzyszenia:

Cele główne:

 1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, podejmowanych przez Zespół Regionalny „Wisieloki”.
 2. Celem Stowarzyszenia jest również ochrona przed utratą i przepadkiem zanikającej już w południowo-zachodniej Wielkopolsce tradycji muzykowania kapel dudziarskich, gry na DUDACH WIELKOPOLSKICH i SKRZYPCACH PODWIĄZANYCH a także ochrona pokoleniowego przekazywania umiejętności budowania (konstruowania) tego tradycyjnego dla MAŁYCH OJCZYZN tego regionu instrumentu, wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa.

 

Cele szczegółowe:

 1. ochrona dorobku kulturalnego i artystycznego Zespołu Regionalnego WISIELOKI. Podtrzymywanie i rozwój działalności tego zespołu oraz ochrona, podtrzymywanie i rozwój dorobku kulturalnego wsi polskiej południowo-zachodniej części Wielkopolski, na terenie hazackiego mikroregionu etnograficznego i innych regionów Wielkopolski,
 2. tworzenie inicjatyw oraz podejmowanie i realizacja przedsięwzięć mających na celu uświadamianie i ukazywanie znaczenia kultury ludowej dla ochrony wartości kreujących poczucie tożsamości narodowej i dumy z przynależności narodowej,
 3. tworzenie inicjatyw oraz podejmowanie i realizacja przedsięwzięć mających na celu poznawanie kultury ludowej regionów Polski i Europy. Kształtowanie postaw zainteresowania dorobkiem kulturalnym i artystycznym w szczególności tych regionów z JST posiada podpisane umowy o współpracy międzyregionalnej i porozumienia o miastach bliźniaczych,
 4. szerzenie idei integracji europejskiej w świetle integracji postrzeganej jako dążenie do Europy stanowiącej jedność wielu narodów i wielu kultur.
 5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 8. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 9. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
 11. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 12. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

Dzięki temu przykry obowiązek corocznych rozliczeń z fiskusem nabierze pozytywnego wymiaru.

To naprawdę nie jest skomplikowane, nie zabierze Ci też wiele czasu. Wystarczy, że nasz numer KRS wpiszesz do swojej deklaracji podatkowej PIT

Wiemy, że życie wymaga od Ciebie, abyś zapamiętał tysiące numerów, naszego pamiętać nie musisz – jest on dostępny poniżej i na naszej stronie www.wisieloki.pl

Gwarantujemy, że przekazane przez Ciebie pieniądze spożytkujemy w najlepszy z możliwych sposobów. Sam na pewno niejednokrotnie marzyłeś i wiesz, jak to jest, kiedy stało się to realne. Teraz – dzięki dziesięciu cyfrom, możesz sprawić, że to samo poczują inni. Tak wiele za tak niewiele.

Zapamiętaj ten numer!

KRS: 0000183226

Pieniądze można przekazać na konto Stowarzyszenia

Bank Spółdzielczy

we Wschowie, o/ w Rawiczu

nr konta: 83 8669 0001 0020 2651 2000 0001

 

Formularze do pobrania:

PIT 28

PIT 36

PIT 36L

PIT 37

PIT 38

PIT 39

PIT Oświadczenie

Kontakt

Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki"

Szymanowo 101, 63-900 Rawicz

woj. wielkopolskie, pow. rawicki

KRS 0000183226 (2003-12-12)

NIP 699-186-11-71

REGON 411542711

Telefon: +48 504 557 908

e-mail: wisieloki@op.pl

 

Organizacja pożytku publicznego w myśl UoDPPioW 

 

Status OPP 1% - TAK

(2010-02-19)

 

Bank Spółdzielczy

we Wschowie, o/ w Rawiczu

nr konta: 83 8669 0001 0020 2651 2000 0001

kod SWIFT/BIC: GBWC PL PP

IBAN: PL83866900010020265120000001

 

Prezes Zarządu

Grażyna Konopka

Dofinansowane ze środków:

 

mkidn 01 cmyk  images  logo starostwaUMGR logo